O projektu

Základní informace

Projekt

50/20/PPZ

Projektová výzva

Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2020

Priorita a aktivita

Zvyšování zdravotní gramotnosti

Poskytovatel

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Název projektu

In Time - zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství
Formování a rozvoj zdravotní gramotnosti v oblasti reprodukčního zdraví u mladých dospělých (studentů vysokých škol)

Řešitel

doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.
(PdF UP v Olomouci)

Spoluřešitel

doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.
(PdF UP v Olomouci)

Odborná garance

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.
(Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc)

Administrace

Mgr. Dana Jurková
PhDr. Jana Vítková

Realizační tým

PaedDr. Marie Chrásková, Ph.D.
(PdF UP v Olomouci)
Mgr. Vladislava Marciánová, Ph.D.
(Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc)
Mgr. Magda Pilková
(Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc)
PhDr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
(PdF MU, Brno)
PhDr. Tereza Sofková, Ph.D.
(PdF UP v Olomouci)
MUDr. Jan Vodička
(Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc)
PhDr. Hana Heiderová, Ph.D.
(PdF UP v Olomouci)